Notice: Funkce wpdb::prepare nebyla použita správným způsobem. The query does not contain the correct number of placeholders (2) for the number of arguments passed (3). Please see Debugging in WordPress for more information. (Tato zpráva se nově zobrazuje od verze 4.8.3.) in /var/www/clients/client1/web1494/web/wp-includes/functions.php on line 4138
Náš směr - I.B.C. Praha spol. s r.o.
Menu

Náš směr

Mise, vize, politika kvality a bezpečnosti informací

Mise

Našim zákazníkům přinášíme profesionální produkty na základě dlouholetých zkušeností ve vývoji, výrobě a servisu průmyslových armatur. Tohoto cíle dosahuje společnost díky propracované a praxí ověřené synergie jednotlivých subjektů holdingu.

Vize a strategie

Chceme se stát:mvs-cz

  • moderní, profesionální a dynamicky rostoucí strojírenskou skupinou, kterou zákazníci vyhledávají, pro její profesionální přístup k řešení požadavků, široký sortiment nabízených průmyslových armatur a pro schopnost garantovat požadovanou kvalitu, termín, záruční a pozáruční servis dodávaných produktů
  • stabilní volbou pro zákazníky, kteří hledají komplexní řešení v oblasti dodávek průmyslových armatur a souvisejících služeb

 

Politika kvality a bezpečnosti informací

Společnost I.B.C. Praha spol. s r.o. zavedla systém řízení kvality v souladu s požadavky normy ISO 9001 v aktuálním znění, který nadále udržuje a neustále zlepšuje s cílem uspokojit potřeby všech svých zákazníků současných i budoucích.

Politika kvality společnosti je důležitým nástrojem řízení společnosti. Vychází z celopodnikové strategie, obchodních vizí a poskytuje rámec pro stanovení cílů kvality. Je založena na naplnění následujících principů:

  1. Vnímat kvalitu poskytovaných výrobků a služeb jako jeden z hlavních faktorů konkurenceschopnosti organizace. Spokojenost zákazníka je naším prvořadým úkolem a hlavním měřítkem kvality.
  2. Trvale zabezpečovat vysokou úroveň kvality výrobků a služeb.
  3. Kvalita a hodnota, kterou přinášíme zákazníkům, je v rukou všech zaměstnanců organizace. Společně pracujeme tak, abychom dodávali kvalitní výrobky a poskytovali vysoce kvalitní služby. Každý z nás se musí trvale snažit o zlepšování kvality své práce.
  4. Zavést a prohlubovat systematické vzdělávání zaměstnanců na všech úrovních se zaměřením na zlepšování jejich odborných a profesionálních kvalit.
  5. Dosáhnout standardní světové úrovně v systému managementu kvality a tento trend udržovat zlepšováním.
  6. Zavedeným systémem managementu kvality chceme dosáhnout vyšší důvěry našich stávajících i budoucích zákazníků a organizací, se kterými spolupracujeme.
  7. Chráníme získaná data a informace s ohledem na jejich bezpečnost, utajení a důvěryhodnost.

Ve společnosti jsou definovány hlavní, řídící a podpůrné procesy a jejich vzájemné vazby. Všechny procesy a jejich výkonnost jsou neustále sledovány, pravidelně hodnoceny a analyzovány. Na základě sledování a vyhodnocování jsou v procesech na všech úrovních zaváděna nápravná opatření nutná pro splnění daných cílů a pro neustálé zlepšování.