Menu

Úspěšné dokončení registrace společnosti u NIOC

Úspěšné jsme dokončili registraci společnosti I.B.C. Praha u NIOC (National Iranian Oil Company) na  „Vendor List“ (seznam schválených dodavatelů),
včetně zapsání do seznamu schválených dodavatelů dceřiných společností NIOC.