Menu

Historie

Díky Vám, našim zákazníkům, jsme urazili dlouhou cestu. Děkujeme! Níže přinášíme malé shrnutí toho, co nás na této dlouhé cestě potkalo.

1994

Založení společnosti I.B.C. Praha spol. s r. o. odštěpením obchodní a servisní činnosti z privatizovaného závodu I.B.C. Krnov – později Armaturka Krnov a.s., jenž byl součástí koncernu SIGMA.

Vzniká sdružení dvou společností, a sice I.B.C. Praha spol. s r.o. a Armaturka Krnov a.s., patřící do jedné silné české strojírenské skupiny. Obě společnosti tak navazují na téměř 60-letou tradici výroby klasických ocelových armatur.

V tomto roce se také I.B.C. Praha spol. s r.o. stává řádným členem České asociace podnikatelů a v rámci Ruské federace asociace ČECHROS.

1995

Zaveden a certifikován systém řízení kvality dle normy ISO 9001:1994.
Tímto certifikátem se společnost mohla pochlubit jako jedna z mála v České republice.

V rámci zavedení a certifikace sytému řízení kvality a speciálních procesů – svařování – získány také certifikáty:
– AD-Merkblat HP 0 / TRD 201;
– AD-Merkblat W 0 / TRD 100;
– TRB 801 Nr. 45.

Započetí výrobkové certifikace pro země bývalého Sovětského svazu.

1998

Naší součástí se stává společnost ARPO, a.s., dříve Výzkumný ústav armatur koncernu Sigma. Přináší jedinečné know-how, výrobní, lidský a informační potenciál zmíněného Výzkumného ústavu armatur.
Vzniká holding tří společností, jejichž činnosti se intenzivně soustřeďují na inovaci konstrukce stávajících armatur, rozšiřování vlastního sortimentu a na rozšíření našich výrobků do klasické a jaderné energetiky.

Získán certifikát systému zaručujícího kvalitu v oboru vývoje a výroby průmyslových armatur, jejich prodeje, servisu a repase dle normy ISO 9002:1994.

2000

Vstup do Sdružení českých laboratoří a zkušeben.

2004

Úspěšné dokončení ES posouzení shody celého sortimentu průmyslových armatur dle PED 97/23 EC.

Oslava 10. výročí založení společnosti.

2007

Slavnostní zřízení oficiálního zastoupení společnosti v Moskvě.

2008

Zaveden a certifikován systém řízení kvality dle požadavků PED 97/23 EC – Modul H.

Činnosti společnosti se zaměřují na větší úspěšnost v dodávkách do energetického odvětví.

2010

Dokončení náročné rekonverze výrobního podniku, nákupu nových technologií a modernizace té stávající. To vše v celkové výši 140 mil. CZK (7 mil. USD, 5,38 mil. EUR).

2013

Získán prestižní „Certifikát výjimečnosti“ od certifikační společnosti TÜV SÜD Czech s.r.o.

Postupný přechod na výrobkovou certifikaci pro země začleněné do Euroasijské unie
(Bělorusko, Rusko, Kazachstán).

Náš výrobní závod získal certifikát systému řízení kvality svařování dle ISO 3834-2.

2014

Oslava 20. výročí založení společnosti.

Spuštění nových webových stránek u příležitosti oslavy 20. výročí založení.

Dokončení procesu přechodu na výrobkovou certifikaci pro země začleněné do Euroasijské unie. Veškerý sortiment je nyní certifikován pro dodávky do Euroasijské unie dle TC 010/2011 a 032/2013.

2015

I.B.C. Praha se stává jedním ze zakládajících členů nově vzniklé Aliance české energetiky

I.B.C. Praha uzavřela se společností TAAK Trade Co., Tehran, Iran Smlouvu o zastoupení a spolupráci na íránském trhu.

Dokončení procesu certifikace výrobků pro prostředí s nebezpečím výbuchu pro země začleněné do Euroasijské unie dle TR TS 012/2011.

V červnu jsme se zúčastnili veletrhu „Caspian International Oil & Gas Exhibition“.

2016

I.B.C. Praha je jedním ze zakládajících členů CSIOK (Česko-slovensko-íránská obchodní komora).

Úspěšné dokončení registrace společnosti I.B.C. Praha u NIOC (National Iranian Oil Company) na jejich Vednor List, včetně dceřiných společností.

V květnu jsme se zúčastnili  veletrhu „Iran Oil Show 2016″.

Zahájení spolupráce s CTSOK (Česko-turecká smíšená obchodní komora) a vstup na turecký trh.

2018

Vybudování a získání certifikátu systému řízení ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce (EN ISO 14001 a ČSN ISO 45001)

2021

Získání Provozovny Ostrava a začlenění procesu svařování do struktury I.B.C. Praha a jeho certifikace dle normy EN ISO 3834-2.