Menu

Kvalita a Bezpečnost

Na prvním místě jsou pro nás vždy tři věci: kvalita, bezpečnost a ochrana životního prostředí.

I.B.C Praha spol. s r.o. prosazuje vysokou kvalitu svých činností v procesech vývoje, přípravy, výroby a zkoušení armatur. Zároveň si uvědomuje potřebu vysoké úrovně bezpečnosti práce svých pracovníků zajištěnou technickou bezpečností svých zařízení a organizačními opatřeními. Své činnosti provádí s ohledem na ochranu jednotlivých složek životního prostředí.

Tyto deklarace kvality činností, bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí jsou pravidelně prověřované mezinárodně uznávanou a notifikovanou osobu TÜV SÜD Czech s.r.o., která na základě výsledů prověrky vystavila certifikáty systému řízení:

  • ISO 9001:2015 – systém managementu kvality,
  • ČSN EN ISO 14001:2016 – systém environmentálního managementu,
  • ČSN ISO 45001:2018 – systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
  • ČSN EN ISO 3834-2:2006 – proces svařování,
  • PED (Modul H) – posouzení systému kvality dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 214/68/EU

 

                  

 

U části našich produktů se provádí samostatné ES posouzení shody modulem B a C1 notifikovanou osobou.

Vybrané typy armatur jsou certifikovány:

  • pro chemické a petrochemické procesy dle normy EN 12 569,
  • pro prostředí s nebezpečím výbuchu dle norem EN ISO 10497, API 607/API6Fa.

Celý sortiment armatur je certifikován pro použití v Ruské federaci, Bělorusku a v Kazachstánu. Posouzení shody s předpisy TP TC (EAC).