Menu

Kvalita

Na prvním místě jsou pro nás vždy tři věci: kvalita, bezpečnost a ochrana životního prostředí.

Zatímco pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci využíváme outsourcingu společnosti, která je v tomto oboru uznávaným specialistou, pro kvalitu děláme všichni maximum už od založení společnosti. Abychom si byli jisti, že vše, co děláme, děláme správně, využíváme pro veškeré systémové a výrobkové certifikace vždy mezinárodně uznávanou a prestižní notifikovanou osobu – TÜV SÜD Czech.

  • Systém řízení kvality je zaveden a certifikován v souladu s požadavky mezinárodní normy ČSN EN ISO 9001.
  • Jako výrobce tlakových zařízení, na které se vztahuje nařízení vlády ČR č. 26/2003 Sb., na základě směrnice PED 2014/68/EU, je náš systém řízení kvality certifikován v souladu s uvedenou legislativou. Důkazem je certifikát posouzení shody systému řízení kvality  – Modul H (odkaz).
  • U části našich produktů se provádí také samostatné ES posouzení shody modulem B a C1 notifikovanou osobou.
  • Vybrané typy armatur jsou certifikovány pro chemické a petrochemické procesy dle normy EN 12 569 a API (Fire Safe).
  • Celý sortiment armatur je certifikován pro použití v Ruské federaci, Bělorusku a v Kazachstánu. Posouzení shody s předpisy TP TC (EAC).
  • Základní sortiment nabízených armatur je také zcela samostatně certifikován pro použití v Bělorusku tamním úřademGOSPROMNADZOR.

Ačkoliv nemáme zaveden systém EMS dle ISO 14001 ani OHSAS dle ISO 18001, vedení společnosti a všichni zaměstnanci přijali tuto politiku zajištění zdraví, bezpečnosti a enviromentu.

20_ISO22000_4c