Menu

Náš směr

Mise, vize, politika kvality a bezpečnosti informací

Mise

Našim zákazníkům přinášíme profesionální produkty na základě dlouholetých zkušeností ve vývoji, výrobě a servisu průmyslových armatur. Tohoto cíle dosahuje společnost díky propracované a praxí ověřené synergie jednotlivých subjektů holdingu.

Vize a strategie

Chceme se stát:mvs-cz

  • moderní, profesionální a dynamicky rostoucí strojírenskou skupinou, kterou zákazníci vyhledávají, pro její profesionální přístup k řešení požadavků, široký sortiment nabízených průmyslových armatur a pro schopnost garantovat požadovanou kvalitu, termín, záruční a pozáruční servis dodávaných produktů
  • stabilní volbou pro zákazníky, kteří hledají komplexní řešení v oblasti dodávek průmyslových armatur a souvisejících služeb

 

Politika kvality a bezpečnosti informací

Společnost I.B.C. Praha spol. s r.o. zavedla systém řízení kvality v souladu s požadavky normy ISO 9001 v aktuálním znění, který nadále udržuje a neustále zlepšuje s cílem uspokojit potřeby všech svých zákazníků současných i budoucích.

Politika kvality společnosti je důležitým nástrojem řízení společnosti. Vychází z celopodnikové strategie, obchodních vizí a poskytuje rámec pro stanovení cílů kvality. Je založena na naplnění následujících principů:

  1. Vnímat kvalitu poskytovaných výrobků a služeb jako jeden z hlavních faktorů konkurenceschopnosti organizace. Spokojenost zákazníka je naším prvořadým úkolem a hlavním měřítkem kvality.
  2. Trvale zabezpečovat vysokou úroveň kvality výrobků a služeb.
  3. Kvalita a hodnota, kterou přinášíme zákazníkům, je v rukou všech zaměstnanců organizace. Společně pracujeme tak, abychom dodávali kvalitní výrobky a poskytovali vysoce kvalitní služby. Každý z nás se musí trvale snažit o zlepšování kvality své práce.
  4. Zavést a prohlubovat systematické vzdělávání zaměstnanců na všech úrovních se zaměřením na zlepšování jejich odborných a profesionálních kvalit.
  5. Dosáhnout standardní světové úrovně v systému managementu kvality a tento trend udržovat zlepšováním.
  6. Zavedeným systémem managementu kvality chceme dosáhnout vyšší důvěry našich stávajících i budoucích zákazníků a organizací, se kterými spolupracujeme.
  7. Chráníme získaná data a informace s ohledem na jejich bezpečnost, utajení a důvěryhodnost.

Ve společnosti jsou definovány hlavní, řídící a podpůrné procesy a jejich vzájemné vazby. Všechny procesy a jejich výkonnost jsou neustále sledovány, pravidelně hodnoceny a analyzovány. Na základě sledování a vyhodnocování jsou v procesech na všech úrovních zaváděna nápravná opatření nutná pro splnění daných cílů a pro neustálé zlepšování.