Menu

Náš směr

Mise

Našim zákazníkům přinášíme profesionální produkty na základě dlouholetých zkušeností ve vývoji, výrobě a servisu průmyslových armatur.

Vize a strategie

Chceme být moderní, profesionální a dynamicky rostoucí společností, kterou zákazníci vyhledávají, pro její profesionální přístup k řešení požadavků, široký sortiment nabízených průmyslových armatur a pro schopnost garantovat požadovanou kvalitu, termín, záruční a pozáruční servis dodávaných produktů.

Chceme být stabilní volbou pro zákazníky, kteří hledají komplexní řešení v oblasti dodávek průmyslových armatur a souvisejících služeb.

Politika integrovaného systému řízení

Společnost vytvořila systém řízení kvality, ochrany životního prostředí a systém řízení bezpečnosti práce na základě svých dlouholetých zkušeností a znalostí v oblasti návrhu, výroby a dodávek průmyslových armatur.

Pro naplňování podnikatelských záměrů Společnosti jsou definované základní body Politiky integrovaného manažerského systému, kterými jsou:

Kvalita a komplexnost dodávek průmyslových armatur při dodržování platné legislativy, interních předpisů, návodů a technických podmínek s aplikováním legislativy Evropské unie, Euroasijské unie (EAC), plnění požadavků zákazníka, s využíváním progresivních technologií a vývoje průmyslových armatur, s maximálním ohledem na vysokou úroveň technické bezpečnosti, ochranu životního prostředí a bezpečnosti práce. (kvalita činností)

Průběžné zjišťování očekávání zákazníka a jejich naplňování s cílem dosáhnout jeho dlouhodobé spokojenosti. Akceptování místní legislativy a specifik dle vyhlášek a předpisů regionů a podmínek provozů zákazníků a dalších zainteresovaných stran. (zaměření na zákazníka)

Stálé udržování a zlepšování kvality vývojových činností, obchodních a realizačních činností, kvalifikovaným výběrem dodavatelů materiálů, polotovarů a služeb, kteří jsou schopni prokazatelně plnit požadavky kvalitních a bezpečných průmyslových armatur. Při výběru kooperačních partnerů posoudit jejich způsobilosti s ohledem na jejich technickou úroveň, aktivní přístup k ochraně životního prostředí a vysoké úrovně bezpečnosti práce. (kvalita dodavatelů a kooperujících partnerů)

Vzděláváním zaměstnanců v jejich oboru působnosti a jejich motivováním dosáhnout vyšší kvality práce, profesionální úrovně znalostí a dovedností. Věnovat trvalou pozornost úrovně bezpečnosti a kultury práce. Zvyšovat povědomí zaměstnanců k ochraně jednotlivých složek životního prostředí. (kompetence zaměstnanců)

Vyhledávat možná pracovní rizika a stanovovat účinná opatření k její eliminaci. Monitorovat environmentální aspekty a svým působením je udržovat a v požadované míře je snižovat zátěže životního prostředí prevencí znečišťování. Snižovat produkci odpadů a zvyšovat podíl jejich dalšího využití. Věnovat trvalou pozornost problematice efektivního využívání přírodních zdrojů a energií. (bezpečnost práce a ochrana životního prostředí)

Pravidelné přezkoumávání funkčnosti a efektivnosti zavedeného integrovaného manažerského systému,  jehož cílem je trvalé zlepšování kvality projektových a inženýrských činností při neustálé péči o ochranu životního prostředí a bezpečnosti práce. (neustálé zlepšování)