Menu

Výroba

Výrobní zázemí společnosti se soustřeďuje do dvou oblastí:

mapa-cr-300x176Sídlo společnosti je v Jinočanech v okrese Praha – západ.

Zde je soustředěna výroba, montáž, tlakové a speciální zkoušky armatur do DN 500 (20“). Současně s výrobou klasických armatur zde probíhá také vývoj, výroba a zkoušky speciálních armatur a prototypů. Při výrobě kooperujeme s řadou ověřených závodů, a to především z oblasti strojního obrábění, destruktivního a nedestruktivního testování.

Oblast výroby zajišťuje společnost v Krnově, kde má sídlo společnost Klaus Union CZ a.s.

Klaus Union CZ a.s. představuje klasický výrobní závod. V tomto závodě probíhá výroba nejrůznějších typů armatur a uvolněných prototypů. Všemi dostupnými prostředky zde neustále monitorujeme stav výroby a kvality svěřených zakázek.
mont

Obě společnosti tvoří stabilní základnu pro výrobu a kompletaci sortimentu průmyslových armatur a příslušenství.

Dlouholeté vazby na dodavatele základního materiálu (slévárny, kovárny atd.) umožňují uspokojovat náročné požadavky zákazníků a garantovat požadovanou kvalitu dodávek. Naše armatury jsou nasazeny v řadě zemí světa a můžeme se pochlubit dnes již rozsáhlou řadou výrobků speciálně vyvinutých a vyrobených pro velice náročné aplikace v extrémních provozních podmínkách.