Menu

Výroba

Výrobní zázemí společnosti se soustřeďuje do dvou oblastí:

mapa-cr-300x176První je sídlo společnosti v Jinočanech v okrese Praha – západ.

Zde je soustředěna výroba, montáž, tlakové a speciální zkoušky armatur do DN 500 (20“). Současně s výrobou klasických armatur zde probíhá také vývoj, výroba a zkoušky speciálních armatur a prototypů. Při výrobě kooperujeme s řadou ověřených závodů, a to především z oblasti strojního obrábění, destruktivního a nedestruktivního testování.

Druhou oblastí je Krnov, kde má sídlo společnost Armaturka Krnov a.s., která je naší sesterskou společností.

Armaturka Krnov a.s. představuje klasický výrobní závod, který má své kořeny v bývalém koncernu SIGMA. V tomto závodě probíhá výroba nejrůznějších typů armatur a uvolněných prototypů. Všemi dostupnými prostředky zde neustále monitorujeme stav výroby a kvality svěřených zakázek.
mont

Obě společnosti tvoří stabilní základnu pro výrobu a kompletaci sortimentu průmyslových armatur a příslušenství.

Dlouholeté vazby na dodavatele základního materiálu (slévárny, kovárny atd.) umožňují uspokojovat náročné požadavky zákazníků a garantovat požadovanou kvalitu dodávek. Naše armatury jsou nasazeny v řadě zemí světa a můžeme se pochlubit dnes již rozsáhlou řadou výrobků speciálně vyvinutých a vyrobených pro velice náročné aplikace v extrémních provozních podmínkách.