Menu

KD

TECHNICKÝ POPIS

Kavitační dýzy jsou samočinné armatury pracující se 100% spolehlivostí.  Nahrazují funkci regulačního ventilu a slouží ke krátkodobému omezení průtoku potrubím tak, aby nebylo překročeno povolené průtočné množství do parogenerátoru. Je konstruovaná na základě vzniku kavitace (uvolňování a opětné absorpce plynných bublin),  která trvá až do snížení tlakového spádu na armatuře. Speciální armatura vyráběná na zakázku, bližší informace na vyžádání.

MATERIÁLOVÉ PROVEDENÍ

Výroba z uhlíkových, slitinových a nerezavějících ocelí. Materiálové provedení lze přizpůsobit přání zákazníka tak, aby co nejvíce vyhovovalo provozním podmínkám.

ZÁKLADNÍ STANDARDY PRO KONSTRUKCI

Základní konstrukce
EN 12 516-1

Stavební délka
stanovuje výrobce

Zkoušení
EN 12 266-1

Tlakoteplotní stupně
EN 12 516-1

Certifikáty

  • EVROPSKÝ CERTIFIKÁT CE