Menu

Engineering

Poskytujeme komplexní služby v oboru průmyslových armatur a příslušenství, včetně poradenství.

Rozsah činností zahrnuje zpracování studií, návrhy pro nabídky a nabídkovou dokumentaci, dokumentace pro výběrová řízení, projektovou činnost a realizaci kompletního projektu. Svým zákazníkům pomáháme realizovat investiční záměry profesionálním přístupem a hledáním systémových řešení. Hlavní pozornost je soustředěna na kvalitu služeb, dosažení očekávaných přínosů projektu a integraci řešení v rámci aktivit zákazníka.

Přínos pro zákazníka:

Komplexnost řešení

svým zákazníkům pomáháme konkretizovat potřeby, řešit otázku financování, nalézt vhodné řešení a zajistit jeho realizaci

Systémovost řešení

nalezení optimálního řešení z pohledu přínosů investic a provozu s ohledem na celkovou koncepci zákazníka

Profesionalita řešení

dodávky jsou realizovány týmem kvalifikovaných inženýrů a poradců řízení projektů disponujícím dlouholetými zkušenostmi a know-how v oblasti projektového řízení, vývoje a výroby průmyslových armatur a příslušenství

Flexibilita

schopnost včas reagovat a implementovat změny považujeme za jeden ze základních předpokladů spokojenosti našich zákazníků

 

 „Naším cílem je stát se první volbou pro zákazníky, kteří hledají komplexní řešení.“