Menu

Servis

Váš komfort je pro nás důležitý, proto poskytujeme nebo zajišťujeme kompletní servisní služby.

Servisní služby

  1. Instalace průmyslových armatur a uvádění do provozu
  2. Demontáže průmyslových armatur z potrubních systémů
  3. Opravy a údržbu průmyslových armatur a příslušenství
  4. Servisní smlouvy
  5. Záruční a pozáruční servis průmyslových armatur a příslušenství

 „Žádné místo na světě pro nás není daleko.“

Jak postupovat v případě vady nebo poruchy?

Přes veškerou péči, kterou věnujeme našim výrobkům, může v ojedinělém případě nastat porucha. V takovém případě je zapotřebí vadu nebo poruchu neprodleně reklamovat. Než tak učiníte, prostudujte prosím nejdříve možné poruchy a možnosti jejich odstranění v montážně provozním návodu, který jste obdrželi spolu s naším výrobkem. Pokud není možné vadu či poruchu odstranit, kontaktujte nás prostřednictvím našeho kontaktního formuláře zde nebo prostřednictvím přímých kontaktů na naše specialisty zde.

Co by měla reklamace obsahovat?

Abychom urychlili celý proces, připravte si prosím následující informace:

  • typ a výrobní číslo armatury – naleznete na výrobním štítku každé armatury
  • datum uvedení do provozu
  • popis poruchy nebo zjištěné vady
  • je-li to možné, pořiďte fotodokumentaci