Menu

Výroba

V sídle společnosti v Jinočanech jsou soustředěné obchodní a realizační činnosti společnosti, vývoj speciálních armatur, konstrukční činnosti a zkoušení. Výrobní činnosti jsou realizované ve dvou regionech.

Provozovna Ostrava

Zde je soustředěna výroba, montáž, tlakové a speciální zkoušky armatur. Provozovna disponuje horizontálními i vertikálními obráběcími centry, svařovacími agregáty, zařízení pro teplené zpracování a zkušebními stolicemi.

Výrobní místo Krnov

Na základě kooperační smlouvy a z historického hlediska zajišťujeme část své výroby v Krnově, kde sídlí společnost Klaus Union CZ a.s.

Klaus Union CZ a.s. představuje klasický výrobní závod. V tomto závodě probíhá výroba nejrůznějších typů armatur. Vhodnými účinnými prostředky zde monitorujeme stav výroby a kvalitu svěřených zakázek.

Obě společnosti tvoří stabilní základnu pro výrobu a kompletaci sortimentu průmyslových armatur a příslušenství.

Dlouholeté vazby na dodavatele základního materiálu (slévárny, kovárny atd.) umožňují uspokojovat náročné požadavky zákazníků a garantovat požadovanou kvalitu dodávek. Naše armatury jsou nasazeny v řadě zemí světa a můžeme se pochlubit dnes již rozsáhlou řadou výrobků speciálně vyvinutých a vyrobených pro velice náročné aplikace v extrémních provozních podmínkách.